Coonieland-Eden Chester
Chester
Chester är för närvarande stoppad!
Mer INFO
MyCatDNA STAM
Testresultat
BILDER
Bildstam
Kloner: 22,6%
COI: 7,41%
GENETIC DIVERSITY: 36,5%
Färg: Svartsilvertickad-vit (ns 09 25)
Genkod: oy, Aa, DD, I-, Wb-, Tata, M4/M4
Magyl's Broder Tuck
Tuck
Mer INFO
MyCatDNA
STAM
Testresultat
BILDER
Bildstam
Kloner: 25,5%
GENETIC DIVERSITY: 35,3%
Färg: Rödsilvertickad (ds 25)
Genkod: Oy, Aa, DD, I-, Wb-, TaTa, I-, M4/M4
Lyon of Macadamia
Lyon
Mer INFO
MyCatDNA
STAM
Testresultat
BILDER
Bildstam
Kloner: 16,7%
GENETIC DIVERSITY: 37,8%
Färg: Svartsilvertabby-vit (ns 09 22)
Genkod: oy, Aa, DD, Ii, Wb-, mcmc, M3/M3
Dagdrivarn HoochieCoochieMan
Mannis
Mer INFO
STAM
Testresultat
BILDER
Bildstam
Kloner: 16,7%
GENETIC DIVERSITY:Estimated 38,8%
Färg: Svartsilvertickad-vit (ns 09 25)
Genkod: oy, A-, D-, I-, Tata, Wb-
Dagdrivarn Horagalles
Gallis
Samägs med Magyl's
More INFO
MyCatDNA
STAM
Testresultat
BILDER
Bildstam
Kloner: 20,8%
COI: 7,15%
GENETIC DIVERSITY:Estimated 37,6%
Färg: Rödsilvershaded (ds 11)
Genkod: Oy Aa DD I- TaTa (wbwb) M4/M4