Coonieland-Eden Chester
Chester
Chester är för närvarande stoppad!
MORE INFO
MyCatDNA STAM
TESTER
BILDER
Bildstam
Kloner: 22,6%
COI: 7,41%
GENETIC DIVERSITY: 36,5%
Färg: Svartsilvertickad-vit (ns 09 25)
Genkod: Aa, DD, gg, I-, Tata, N/Ws II, N/DW, oy
Magyl's Broder Tuck
Tuck
INFO
STAM
TESTER
BILDER
Bildstam
Kloner: 25,5%
GENETIC DIVERSITY: 35,3%
Färg: Rödsilvertickad (ds 25)
Genkod: A-, D-, gg, I-, TaTa, I-, Oy
Lyon of Macadamia
Lyon
INFO
STAM
TESTER
BILDER
Bildstam
Kloner: 16,7%
GENETIC DIVERSITY: 37,8%
Färg: Svartsilvertabby-vit (ns 09 22)
Genkod: Aa, D-, gg, I-, mcmc, N/Ws II, N/DW, oy
Dagdrivarn HoochieCoochieMan
Mannis
INFO
STAM
TESTER
BILDER
Bildstam
Kloner: 16,7%
GENETIC DIVERSITY:Estimated 38,8%
Färg: Svartsilvertickad-vit (ns 09 25)
Genkod:
Dagdrivarn Horagalles
Gallis
Samägs med Magyl's INFO
MyCatDNA STAM
TESTER
BILDER
Bildstam
Kloner: 20,8%
COI: 7,15%
GENETIC DIVERSITY:Estimated 37,6%
Färg: Rödsilvershaded (ds 11)
Genkod:Oy Aa DD I- TaTa (WbWb) M4/M4